Precyzyjnie

Szybko

Bezpiecznie

Bez udaru, nadmiernego hałasu i wibracji.

Przewierty możliwe są praktycznie w każdym materiale używanym w budownictwie (beton, beton zbrojony, cegła, kamień

Wiercenie techniką diamentową charakteryzuje się wyskoą precyzją wywierconych otworów, szybkością ich wykonania oraz czystością w miejscu wiercenia

OFERTA
CENNIK